نحوه اجرای نمای مینرال

آشنایی با نحوه اجرای نمای مینرال همان طور که مستحضرید در معماری و ساختمان سازی آنچه که بیشتر در معرض دید عمومی قرار دارد چه برای ساکنین ساختمان و چه برای کسانی که فقط  بیننده آن از بیرون هستند نمای یک ساختمان می باشد بنابراین نما سازی در این حوزه از درجه اهمیت بالایی برخوردار…