آشنایی با مزایا و معایب نمای مینرال به طور کلی نمای ساختمان به عنوان یکی از مشخصه ها و عناصر اصلی و مهم در صنعت ساختمان سازی و معماری به شمار می رود همچنین مدل ها و روش های مختلف نما سازی در صنعت ساختمان سازی موجود است که هرکدام دارای مزایا و معایب خاص…