نمای مینرال چیست؟

نمای مینرال مصالح مدرن همان طور که می دانیم نما یکی از عناصر مهم در صنعت ساختمان سازی و همچنین یکی از اجزای بدنه شهری و فضای عمومی محسوب می شود و دارای نقش مهم و قابل توجهی در این زمینه ها است؛ ازجمله این نقش ها زیبا سازی٬ جدا سازی زندگی شخصی از فضای…