اجرای نمای کنیتکس

اجرای کنیتکس نمای ساختمان از آنجا که  نما از جایگاه بالایی در ساختمان سازی برخوردار است و عواملی مثل زیبایی٬ هزینه٬ راحتی اجرا٬ مقاومت و بسیاری مسائل دیگر در آن اهمیت داده می شود ؛ شناخت یک نما با این خصوصیات لازم و ضروری است. ما در این مقاله با مبحث نمای کنیتکس و اجرای…